Екип

ЕКИП

Уебсайт мениджър: Д-р Диляна Иванова, главен администратор на Фондация Американски научен център в София, антрополог и автор на том III от серията монографии на Американския научен център в София: “Спомени за всекидневието през социализма в град Русе, България”.

Научен асистент и редактор: Христо Алексиев, Магистър по Балканистика, Университет в Урбана-Шампейн, профил лингвистика.

Редактор на английската версия: Ребека Сайфрид, Магистър по антропология от Университета на Илинойс в Чикаго, фокус: Източна Европа