Цели и перспективи

Цели

Една от важните цели на виртуалния музей е изграждането на богата база данни за историци и антрополози за изучаване на българската диаспора в Северна Америка. Проектът има за цел да очертае профила, ценностите и идентичността на българската общност в Северна Америка, както и да представи различни перспективи и екзистенциален опит  в областта на имиграцията.

Житейският опит на българите в чужбина е разнолик, като самата реалност. Разнообразието от житейски истории и лични биографични документи ще покаже човешкото лице на имиграцията, както и начина, по който имигрантите се адаптират към чуждата среда, запазвайки или отказвайки се от своята българска идентичност.

Проектът има за цел да хвърли светлина върху личността на обикновенния имигрант, но също така да се представи и обобщен образ на българската общност или българските общности в северноамериканското общество.

Виртуалният музей е предпоставка да се проследят размерите на съвременната глобализация и цели да се спомогне индивидите да се чувстват по-близо в ежедневните си преживявания, защото човешките проблеми често са едни и същи в различни части на света. С представянето на материали за всекидневния живот в миналото, сайтът ще дава ориентири за бъдещето. В действителност, чрез тези свидетелства виртуалният български портал ще стане място, което съхранява спомени и ще се явява една опора на идентичността. Научавайки за опита на българите в чужбина, посетителите на сайта ще могат да сравняват собствените си преживявания, и по този начин ще се чувстват по-свързани с глобалната общност.

Перспективи

С тази нова форма на интерактивна изложба, хората ще могат да видят и чуят различни разказвачи, да бъдат докоснати от „гласа“ на имигрантите. Виртуалният музей ще позволи на посетителите да открият автентични свидетелства директно от “извора”.

В допълнение, порталът ще бъде достъпен за посетители от всички краища на света. Сайтът ще действа като мост, който улеснява комуникацията между българите в чужбина, както и между българската диаспора и българската държава. Той ще открие канали за общуване и сътрудничество с българските медии и културни институции в България, с музеи, галерии, както и с неправителствени организации в САЩ, в световен мащаб и в България.

Чрез предоставяне на биографични материали на български и английски език, виртуалният музей ще бъде достъпен както за българската общност, така и за света на англоговорящите. Това ще даде възможност на северно-американското общество, да разбере по-добре българската общност, което от своя страна ще помогне за интеграцията на имигрантите в американската действителност.