Образование

Памет и бъдеще в „куфара“ на децата имигранти

Виртуалният музей на българите в Северна Америка служи за утвърждаването на родния език, култура и идентичност зад граница. Той е място, където и българските деца в Северна Америка ще имат възможност да поставят своя “багаж” – да ни разкажат за себе си, семействата си, за заобикалящия ги свят и особеностите на мултикултурното всекидневие.

За да се стимулира работата на българските училища в Северна Америка, виртуалият музей ще предлага конкурси за есета, фото разкази, филми, блогове и сайтове. Целта на тези конкурси ще бъде да се развие интересът към българските общности – в миналото и днес, – за да се формира поглед към бъдещето.

Гурбетчийство или емигрантство – орисия или съдба на българина

Филм на българското училище в Чикаго “Джон Атанасов”, награден на Филмовия фестивал за Културно наследство в София през 2007 година.