Снимки с истории

Вещите и в това число снимките и албумите с фотографии са често емоционално натоварени и обикновено имат специална причина да бъдат пренесени от България към новия живот в Америка. Тук ще се запознаете с историите на различни фотографии, пренесени в куфара на имигранта, за да свържат миналото и настоящето, както и самите мигранти с новия живот отвъд океана.