„Случаят ми се решава от Държавна сигурност“

Nassya_1723

Аз подадох молбата и подписах споменатия текст през ноември 1984 г., след като Ерън ми беше изпратил с препоръчано писмо своите документи за встъпване в брак с мен, заверени от Посолството на Народна република България във Вашингтон. И зачакахме. Ерън пристигна отново в София в началото на март 1985 година. Още не ни бяха разрешили, […]