Истории за Прехода

В тази категория ще се слагат предимно разкази, свързани с така наречения Преход в България – прехода от социалистическо управление към демократично