Събития

Предстоящи събития

Памет и бъдеще: споделено наследство 

Четвъртък, 15 октомври, 2015 г. от 19 часа, адрес: Генерално консулство на Република България в Ню Йорк, 121 East 62nd Street, Nеw York, NY 10065, USA. Вижте повече.