„Строиха цялото ІV-то Средно училище и назидаделно ме изключиха в последната година от моята гимназия“

„Строиха цялото ІV-то Средно училище и назидаделно ме изключиха в последната година от моята гимназия“

Фактически аз завърших не „Братя Миладинови”, защото в последната година, в 11-ти клас, бях много известна в училището, между другото, като човек, който си отстоява позициите, който може да защити всекиго, който говори истината направо, няма дипломация, когато не е истина, при мен. Така – просто имах като бодлива тел на езика си, през всичките […]