„Пристигат в Русе двама космонавти“

Scan 769

Разкажи за космонавтите, моля те. Чакай да ги уточня, кои са (космонавтите – бел. Д.И.). Баща ми работеше във БРП –Русе (Българско речно плаване – бел. Д.И.). Това 60-те години, но не си спомням, шейсет и пета-шеста. Но това може да се уточни по техните архиви. Пристигат в Русе двама космонавти – не си спомням […]