„Не съм намерила хубавите очи на комунистите“

„Не съм намерила хубавите очи на комунистите“

С РАДКА ДЖОЙ ГРУЕВА, в чиято чест над Капитола на Съединените щати се е развявало американското знаме, разговаря Нася КРАЛЕВСКА. Втора част на интервюто. – Самият ви баща и хората в подобно на неговото положение в онези времена са се чувствали слуги – слуги на своя народ и отечеството. Доколкото ми е известно, за тях задълженията...

This content is for Standard Membership and Gold Membership members only.
Log In Register