“От пращането му в трудов лагер го е оттървал външният министър Иван Башев”

Image 4

От пращането му в трудов лагер го е оттървал външният министър Иван Башев. И за първи път го видях татко…Иначе той беше корав човек психически, но, когато загина Иван Башев. Той се разплака и каза: “Убиха го, мамка им!” Не помня коя година умря той, отдавна беше. Бяхме малки. Беше на планина, казаха, че лавина го е затрупала.